มูซาอาดีน เร็มหลี (#3654)
Finished
GUN:  00:32:16
Place
3  OF 1382
Male
2  OF 561
MO
2  OF 561

Run 6.8km

Location Pos Div Gen Speed/Pace
0.0KM - - - - / -
2.2KM 2 2 2 7.76 / 08:03
6.4K 7 4 4 12.60 / 04:51
6.8KM 3 2 2 - / -