6th August 2017 | Sydney, NSW, Australia

The Bay Run (2017)

8k Run

Pos Cat Name Gun Time
1 OPEN Harry SUMMERS (#1362) 00:20:20
2 OPEN Thomas DO CANTO (#580) 00:20:29
3 OPEN Kieren TALL (#1367) 00:21:13
Pos Cat Name Gun Time
1 OPEN Lauren REID (#1284) 00:23:36
2 OPEN Melinda WITCHARD (#1419) 00:23:51
3 OPEN Belinda MARTIN (#1169) 00:24:01

2k Run

Pos Cat Name Gun Time Net Time
1 Pri Luca GILLARD (#3053) 00:07:02 00:07:01
2 Pri Kobe STEWART (#3502) 00:07:12 00:07:11
3 Pri Oliver HINCHLIFF (#3278) 00:07:16 00:07:15
Pos Cat Name Gun Time Net Time
1 Pri Alexandra FIELD (#3542) 00:07:28 00:07:27
2 Pri Angie LE ROUX (#3307) 00:08:07 00:08:06
3 Pri Coco GRACIE (#3262) 00:08:33 00:08:33