20th October 2018 | Huskisson, New South Wales, Australia

LCW - The Jervis Bay Gran Fondo (2018)

45km

Pos Cat Name Gun Time
1 45-49 Ron Postma (#543) 01:18:56
2 20-24 Zachry Sue (#571) 01:23:35
3 25-29 Courtney Allen (#503) 01:32:11
Pos Cat Name Gun Time
1 50-54 Jennifer McDonald (#534) 01:27:33
2 35-39 Kate O'connor (#541) 01:35:59
3 30-34 Laura Power (#545) 01:37:18

90km

Pos Cat Name Gun Time
1 25-29 Matt Lewis (#346) 02:13:03
2 45-49 John Hughes (#340) 02:18:42
3 25-29 Brodie Talbot (#388) 02:21:28
Pos Cat Name Gun Time
1 50-54 Karen Dutton (#321) 02:31:58
2 40-44 Rosie McGeoch (#408) 02:32:02
3 25-29 Maria Luz Poblete (#348) 02:36:53

180km

Pos Cat Name Gun Time
1 30-34 Richard Thompson (#65) 04:49:47
2 25-29 Esteban Gimenez Zapiola (#24) 05:05:08
3 45-49 Adrian Moy (#41) 05:18:24
Pos Cat Name Gun Time
1 40-44 Melinda Cockshutt (#16) 06:14:03
2 40-44 Nicole Larcombe (#213) 06:15:17
3 35-39 Anna Gurnhill (#236) 06:25:37