11th December 2022 | Brighton, VIC, Australia

2XU Triathlon Series 22/23 - Race 2 Brighton (2022)

Sprint

Pos Category Name Time Swim T1 Cycle T2 Run
1 Elite Jarrod Osborne (#11) 00:56:23 00:08:10 00:03:02 00:28:32 00:00:53 00:15:44
2 Elite Dylan Holland (#12) 00:56:35 00:07:58 00:03:03 00:28:43 00:00:50 00:16:00
3 Elite Harvey Lanigan (#3) 00:56:54 00:07:35 00:03:07 00:29:03 00:00:54 00:16:14
Pos Category Name Time Swim T1 Cycle T2 Run
1 Elite Emma Hogan (#39) 01:02:14 00:08:44 00:03:12 00:30:57 00:01:02 00:18:18
2 Elite Emma JEFFCOAT (#47) 01:02:55 00:08:13 00:03:25 00:31:14 00:00:59 00:19:03
3 Elite Emily Steven (#44) 01:04:22 00:09:07 00:03:32 00:31:55 00:01:04 00:18:42

Sprint Relay

Pos Category Name Time Swim T1 Cycle T2 Run
1 Relay TEAM "Scrawny, Tubby & Jacked" (#1265) 01:08:09 00:12:49 00:02:45 00:30:38 00:02:46 00:19:10
Pos Category Name Time Swim T1 Cycle T2 Run
1 Relay TEAM Conservation Queens (#1266) 01:24:39 00:12:59 00:02:38 00:41:31 00:03:00 00:24:29
Pos Category Name Time Swim T1 Cycle T2 Run
1 Relay TEAM 4shore (#1267) 01:10:55 00:12:40 00:02:36 00:27:29 00:02:52 00:25:17
2 Relay TEAM Symposium 1 (#1269) 01:16:50 00:11:49 00:03:33 00:32:42 00:02:50 00:25:55
3 Relay TEAM Magpie Fan Club Strikes Back (#1268) 01:22:04 00:13:04 00:05:40 00:36:27 00:03:06 00:23:46

Fun Tri

Pos Category Name Time Swim T1 Cycle T2 Run
1 14-15 Oliver Moxon (#5560) 00:26:32 00:02:37 00:02:30 00:12:38 00:02:12 00:06:33
2 16-19 Sebastian Butler-Suarez (#5051) 00:28:43 00:03:27 00:02:55 00:13:34 00:02:07 00:06:38
3 14-15 Oliver Anthony (#5555) 00:30:13 00:02:41 00:02:56 00:14:24 00:02:24 00:07:45
Pos Category Name Time Swim T1 Cycle T2 Run
1 14-15 Raena Umezu (#5208) 00:32:28 00:03:07 00:03:18 00:15:41 00:02:15 00:08:05
2 14-15 Grace Perrett (#5192) 00:32:50 00:03:26 00:03:16 00:15:44 00:02:15 00:08:07
3 12-13 Jasmine Hume (#5275) 00:33:25 00:02:58 00:03:24 00:16:14 00:02:13 00:08:34

Fun Tri Relay

Pos Category Name Time Swim T1 Cycle T2 Run
1 Relay TEAM Born to Tri (#5540) 00:48:35 00:06:05 00:06:21 00:21:12 00:03:57 00:10:58