27th May 2012 | Balmoral, NSW, Australia

Balmoral Burn (2012)

Individual Burn

Pos Cat Name Gun Time
1 Elite James GURR (#1) 00:01:23
2 Elite Joshua RALPH (#5) 00:01:25
3 Elite Alex PETTIGREW (#6) 00:01:28
Pos Cat Name Gun Time
1 Elite Frances SCHMIEDE (#16) 00:01:45
2 Elite Anneliese RUBIE (#15) 00:01:47
3 Elite Joanna CUBIS (#20) 00:01:48
Pos Cat Name Gun Time
1 P&C Irving FAMILY (#1222) 00:02:16
2 P&C Jacobs FAMILY (#1129) 00:02:18
3 P&C Foodey FAMILY (#837) 00:02:26

Corporate Relay

Pos Cat Name Gun Time
1 Corp C OZSALE (#65) 00:01:17
2 Corp C GRAYSONLINE (#62) 00:01:27
3 Corp C INVESTEC (#69) 00:01:31

Para & Special Burn

Pos Cat Name Gun Time
1 Special Lachlan TAKEMA (#66) 00:03:28
2 Special William SCAMBLER (#53) 00:04:04
3 Special Lachlan MEAKES (#52) 00:04:04
Pos Cat Name Gun Time
1 Special Julia VENESS-COLLINS (#54) 00:03:49
2 Special Lauren HEGGIE (#61) 00:04:04
3 Special Kim PRODINGER (#59) 00:04:32