5th August 2012 | Sydney, NSW, Australia

The Bay Run (2012)

7k Run

Pos Cat Name Gun Time Net Time
1 15-29 Milly CLARK (#2092) 00:24:37 00:24:37
2 30-39 Emma COLLYER (#2103) 00:24:42 00:24:42
3 40-49 Verity BREEN (#3082) 00:25:25 00:25:25
Pos Cat Name Gun Time Net Time
1 15-29 James KAAN (#736) 00:20:51 00:20:50
2 15-29 Thomas DO CANTO (#685) 00:20:52 00:20:52
3 15-29 David MAINWARING (#1035) 00:21:09 00:21:08

2k Run

Pos Cat Name Gun Time Net Time
1 Pri Sophie GOCHER (#987) 00:08:33 00:08:33
2 Pri Samantha BROWN (#4070) 00:08:35 00:08:35
3 Pri Zoe SCOUFIS (#3167) 00:08:46 00:08:45
Pos Cat Name Gun Time Net Time
1 Pri Angus BEER (#4030) 00:08:20 00:08:19
2 Pri Griffin SAINSBURY (#4118) 00:09:02 00:09:02
3 Pri Joshua PAUL (#4230) 00:09:07 00:09:07