4th August 2013 | Sydney, NSW, Australia

The Bay Run (2013)

7k Run

Pos Cat Name Gun Time
1 OPEN Milly CLARK (#2625) 00:23:51
2 OPEN Amy STAFFORD (#933) 00:24:44
3 OPEN Lauren MITCHELL (#674) 00:24:51
Pos Cat Name Gun Time
1 OPEN Thomas DO CANTO (#273) 00:20:34
2 OPEN Toby MENDAY (#1195) 00:21:49
3 OPEN Mitch DEAN (#1505) 00:22:05

2k Run

Pos Cat Name Gun Time Net Time
1 Pri Taylor PORTER (#2352) 00:08:08 00:08:08
2 Pri Samantha BOWN (#2019) 00:08:29 00:08:29
3 Pri Isabella MARDINI (#2108) 00:08:33 00:08:33
Pos Cat Name Gun Time Net Time
1 Pri Angus BEER (#2011) 00:07:44 00:07:44
2 Pri Joshua MACDESSI (#2203) 00:08:14 00:08:13
3 Pri Bili ROBERTSON (#2149) 00:08:27 00:08:25