15th October 2023 | Melbourne, VIC, Australia

Melbourne Marathon (2023)

Nike Marathon: X30-34

Name Gun Time Net Time Representing Overall Pos
Blue Brashaw (#12317) 04:44:23 04:41:47 AUS | 6384
Gerard WURSTHORN (#13611) 05:03:45 04:59:22 AUS | 7116
Eneko Axford (#10504) AUS | DNS