15th October 2023 | Melbourne, VIC, Australia

Melbourne Marathon (2023)

Nike Marathon: X35-39

Name Gun Time Net Time Representing Overall Pos
Andrew McLean (#1710) 03:08:30 03:07:25 AUS | 708
Yves Rees (#2563) 04:24:42 04:14:26 AUS | 5427
Budiaman Tang (#13217) 06:03:01 05:59:50 AUS | 7824