15th October 2023 | Melbourne, VIC, Australia

Melbourne Marathon (2023)

Nike Marathon: N35-39

Name Gun Time Net Time Representing Overall Pos
Jarrod Shearson (#10669) AUS | DNS