17th September 2023 | Sydney, NSW, Australia

Sydney Marathon (2023)

Sydney Marathon 21.1km: N55-59

Name Gun Time Net Time Representing Overall Pos
Tomohiko Kuriki (#34060) AUS | DNF