17th September 2023 | Sydney, NSW, Australia

Sydney Marathon (2023)

Sydney Marathon Family Fun Run 3.5km: X30-39

Name Gun Time Net Time Representing Overall Pos
Madeline Tecson (#84186) 00:45:46 00:40:53 AUS | 3273
Shyrl Ann Sinampaga (#84185) 00:45:46 00:40:53 AUS | 3274