17th September 2023 | Sydney, NSW, Australia

Sydney Marathon (2023)

Sydney Marathon Family Fun Run 3.5km: X12-15

Name Gun Time Net Time Representing Overall Pos
Ace Maston (#84467) 00:23:29 00:20:15 AUS | 551