17th September 2023 | Sydney, NSW, Australia

Sydney Marathon (2023)

Sydney Marathon 10km: N50-59

Name Gun Time Net Time Representing Overall Pos
Gary McNicol (#52609) 00:52:41 00:48:50 AUS | 939
Peter Middleton (#58124) 01:02:49 00:56:53 AUS | 2234
John Elias (#60331) 01:04:59 00:57:18 AUS | 2657
Meredith Jacobs (#59340) 01:09:07 00:59:35 AUS | 3471
Samantha Kiloh (#70843) 01:50:02 01:37:43 AUS | 9442
Esther Lozano (#60412) AUS | DNS