17th September 2023 | Sydney, NSW, Australia

Sydney Marathon (2023)

Sydney Marathon Family Fun Run 3.5km: N70-79

Name Gun Time Net Time Representing Overall Pos
Kristine Wilson (#90138) 01:12:29 00:59:52 AUS | 5490
Kate McGuire (#90136) AUS | DNS
Diane Smith (#90135) AUS | DNS
Christopher Kendall (#90122) AUS | DNS